تذهیب ۱۲۰ گرمی A4 کد ۲۰۸۲

لوح تذهیب 120 گرمی A4 کد 2082
ارسال و نمایش این محصول به دیگران

تذهیب ۱۲۰ گرمی A4 کد ۲۰۸۲

نوع تذهیب گلاسه: تذهیب A4 با وزن ۱۲۰ گرم

شناسه تذهیب : گلاسه تذهیب ۲۰۸۲

جنس تذهیب : گلاسه

برچسب‌ها: