تذهیب ۱۲۰ گرمی A4 کد ۲۰۷۸

لوح تذهیب 120 گرمی A4 کد 2078
ارسال و نمایش این محصول به دیگران

تذهیب ۱۲۰ گرمی A4 کد ۲۰۷۸

نوع تذهیب گلاسه: تذهیب A4 با وزن ۱۲۰ گرم

شناسه تذهیب : گلاسه تذهیب ۲۰۷۸

جنس تذهیب : گلاسه

برچسب‌ها: