تذهیب ۱۲۰ گرمی A4 کد ۲۰۷۷

لوح تذهیب 120 گرمی A4 کد 2077
ارسال و نمایش این محصول به دیگران

تذهیب ۱۲۰ گرمی A4 کد ۲۰۷۷

نوع تذهیب گلاسه: تذهیب A4 با وزن ۱۲۰ گرم

شناسه تذهیب : گلاسه تذهیب ۲۰۷۷

جنس تذهیب : گلاسه

برچسب‌ها: